Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft als verbruiker het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, deze overeenkomst te herroepen. 
De termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u benoemde derde partij, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of heeft gekregen.
Om een beroep te doen op het herroepingsrecht moet u ons
RINGANA GmbH
Schloss Hartberg
Herrengasse 1
8230 Hartberg
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com
middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om de overeenkomst op te zeggen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.
Voor handhaving van de termijn volstaat het dat u de mededeling over het gebruikmaken van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Voor het retourneren van producten moet u het volgende adres gebruiken:

RINGANA GmbH
Angerstraße 1
8230 Hartberg
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com

Lege glazen verpakkingen kun je retourneren naar:

RINGANA GmbH
#reuse
Schildbach 209
8230 Hartberg
Austria

Gevolgen van herroeping
Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten waaruit blijkt dat u voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en hooguit binnen veertien dagen na de dag dat wij het verzoek tot herroeping van de overeenkomst van u hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u bij deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot het moment dat wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot het moment dat u het verzendbewijs kunt tonen waaruit blijkt dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
U dient de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u het verzoek tot herroeping heeft gedaan, aan ons retour te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt gehandhaafd wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen wanneer dit waardeverlies niet door een aantoonbare hoedanigheid, eigenschap of manier van gebruik van de goederen terug te voeren is.
Voorbeeld herroepingsformulier
(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het terug.)
-Aan (naam, adres, fax, e-mail invullen)
-Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons afgesloten overeenkomst aangaande de koop van de volgende goederen (*) / de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)
-Besteld op (*) / ontvangen op (*)
-Naam van de consument(en)
-Adres van de consument(en)
-Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Abonneren op de nieuwsbrief

Door mijn inschrijving ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden, de verklaring gegevensbescherming en de bepalingen voor cookies en internetreclame.

Nieuwsbrief opzeggen